O nas

Stowarzyszenie Sport CK powstało w lutym 2019 roku.

Naszą główną misją jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Łączymy sport z rozrywką. Stowarzyszenie organizuje dla członków imprezy integracyjne o charakterze sportowo – rekreacyjnym, Współpracujemy z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem zdrowego społeczeństwa obywatelskiego.